> Disclaimer Artihove

Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan
en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Artihove Regina BV.
Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Artihove Regina BV is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel
daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen
gegevens, kan Artihove Regina BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.
Artihove Regina BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook,
die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of
ter beschikking gestelde programmatuur.