Vanwege het Coronavirus en veel thuiswerkende mensen, heeft Artihove besloten om ook onder de € 35,- geen verzendkosten te berekenen.

GELEGENHEIDS-
GESCHENKEN

Een bijzonder moment vraagt om een bijzonder geschenk.
Deze geschenken zijn een middel om terug te denken aan
een bijzondere gebeurtenis. Exclusieve, persoonlijke geschen-
ken om een moment te onderschrijven. Het leven zit vol bij-
zondere momenten en deze verdienen een speciaal cadeau!